Our goals

  • Advancing innovative interdisciplinary research on genocide and mass violence
  • Promoting use of the efficient programs and techniques for treating PTSD;
  • Organizing seminars and workshops, transforming the way we understand the origins, dynamics and consequences of genocide, mass violence, as well as the conditions and dimensions of PTSD;
  • Promoting community-based psycoeducational programs aimed at developing individual resilience and lowering the incidence of PTSD.
  • To help individuals with mental trauma and their families overcome crisis through practical and emotional support

____________________________________________________________________________________

  • Ініціювати та здійснювати інноваційні міждисциплінарні дослідження індивідуальної та колективної психічної травми, геноциду та масового насилля.
  • Розробляти та впроваджувати ефективні методи роботи із психічною травмою та лікування пост-травматичного стресового розладу.
  • Організовувати та проводити навчальні програми з проблеми геноциду як трансгенераційної психічної травми, масового насилля та пост-травматичного стресового розладу.
  • Впроваджувати просвітницьку роботу, орієнтовану на громадськість,стосовно ефективних стратегій подолання травматичногостресу, та розвиткувідновлення індивіда після травматичної події.
  • Надання допомоги, емоційної і психологічної підтримки особам із травматичним досвідом та їхнім сім’ям у кризовій ситуації.