What is post-traumatic growth?

Post-traumatic growth (PTG) is where someone has been affected by PTSD and finds a way to take new meaning from their experiences in order to live their lives in a different way than prior to the trauma.

PTG is the positive psychological change that some individuals experience after a life crisis or traumatic event. Post-traumatic growth doesn’t deny deep distress, but rather posits that adversity can unintentionally yield changes in understanding oneself, others, and the world. Post-traumatic growth can, in fact, co-exist with post-traumatic stress disorder.

___________________________________________________________________________________

Посттравматичне зростання (ПТЗ) – процес, який відбувається з людиною після пережиття травматичної події. ПТЗ полягає у можливості віднайти новий сенс після пережитого, а також використати попередній досвід для того, щоб змінити життя, зробити його кращим, ніж до пережитої травматичної події. ПТЗ – це позитивні психологічні зміни, які переживають деякі люди після життєвої кризи або травматичної події. ПТЗ не виключає глибокого переживання, а радше стверджує, що пережита травматична подія може поглибити розуміння себе, інших та світу загалом.